Reference | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Reference společnosti PDV Railway a.s.

Realizované projekty

Reference |

Oprava nástupiště v Rotavě

Reference |

Oprava mostu v km 8406

Reference |

Vlečka Tuchoměřice

Reference |

Vlečka Škoda Ostrov

Reference |

Trutnov výměna mostnic – most v km 0,832

Reference |

Trutnov oprava přejezdu 3,611

Reference |

Svoboda nad Úpou oprava odvodnění

Reference |

Svatava oprava střechy a komínů

Reference |

Svatava

Reference |

Oprava propustku v km 17,417

Reference |

Oloví zárubní zeď v km 11,1

Reference |

Oloví výměna pražců a oprava nástupiště

Reference |

Oloví most 14,288

Reference |

Hřebeny Most 8,706

Reference |

Mladé Buky oprava nástupiště

Reference |

Mechanizace

Reference |

Kraslice odstranění dřevin

Reference |

Kraslice nástupiště

Reference |

Hřebeny výměny pražců

Reference |

Hřebeny most v km 8,406

Reference |

Kraslice oprava výpravní budovy