Cíle společnosti | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Cíle společnosti společnosti PDV Railway a.s.

Jaké jsou základní cíle akciové společnosti PDV RAILWAY

  • Trvalé zlepšování systému zajišťování bezpečnosti především s ohledem na rozvoj techniky, novou legislativu, případně vzniklou bezpečnostní situaci a rozbor mimořádných událostí.
  • Vysoká kvalita dodávaných stavebních prací a služeb, vnímání potřeb zákazníků, rychlá reakce na jejich požadavky, přátelské a korektní vztahy s obchodními partnery.
  • Vysoká odborná úroveň zaměstnanců, spokojení zaměstnanci, přátelské pracovní vztahy a prostředí.
  • Zodpovědnost za životní prostředí, využívání ekologických obalů, skladování nebezpečných látek v souladu s platnou legislativou, důraz na ochranu životního prostředí a důraz na snižování ekologických dopadů z dané činnosti.