Představení společnosti | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Představení společnosti společnosti PDV Railway a.s.

Obchodní aktivity společnosti PDV RAILWAY a.s.:

  • provozování regionálních drah Sokolov – Kraslice a Trutnov – Svoboda nad Úpou
  • prohlídky a měření na drahách
  • údržba železničního svršku, spodku a staveb na dráze
  • stavební činnost
  • vypracování odborných posudků o stavu infrastruktury na drahách

Jednou z nejvýznamějších činností společnosti PDV RAILWAY je provozování regionálních drah.

Základní povinnosti provozovatele dráhy:

  • provozování dráhy (zabezpečení a obsluha dráhy, organizování drážní dopravy)
  • zajištění technického stavu dráhy pro její bezpečné a plynulé provozování

státní hranice  Svatava  Kraslice