Historie | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Historie společnosti PDV Railway a.s.

Stručná historie trati Sokolov – Kraslice

 • 30.10.1873 – vydána koncese ke stavbě
 • 01.06.1876 – zahájení provozu na úseku Sokolov – Kraslice předměstí
 • 01.10.1886 – zahájení provozu na zbývajícím úseku tratě do Klingenthalu
 • 17.05.1952 – definitivní zastavení dopravy na úseku Kraslice – Klingenthal
 • 28.05.2000 – znovu zahájen pravidelný provoz přes státní hranici

Přehled jednotlivých provozovatelů dráhy

 • 1876 – 1923  Buštěhrader Eisenbahn Betrieb
 • 1923 – 1938  Československé státní dráhy
 • 1938 – 1945  Deutsche Reichsbahn
 • 1945 – 1992  Československé státní dráhy
 • 1993 – 1998  České dráhy
 • 1998 – 2012  VIAMONT
 • 2012 – dosud PDV RAILWAY

Kraslice Kraslice Kraslice