Most v km 8,406 | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Most v km 8,406 společnosti PDV Railway a.s.

V roce 2014 byla dokončena oprava železničního mostu v km 8,406. Oprava byla financována z prostředků SFDI.

Základní údaje mostu:

Most pochází z doby výstavby dráhy, tedy z roku 1876, má dva otvory a převádí jednokolejnou neelektrifikovanou trať v levostranném oblouku přes vodní tok -řeku Svatavu (K 01) a občasný vodní tok (K 02). Mostní objekt se nachází v širé trati. Délka mostu je 67,90 m, šířka mostu je 5,05 m. Most má levou šikmost. Mostní konstrukce je ocelová příhradová s dolní prvkovou mostovkou, spoje jsou nýtované, s  podélným ztužením (složená soustava). Ložiska jsou vahadlová a podružná desková. Spodní stavba je kamenná, sanovaná torkretovou omítkou.

most v km 8,406 most v km 8,406 most v km 8,406