Popis dráhy | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Popis dráhy společnosti PDV Railway a.s.

Popis dráhy Sokolov – Kraslice

Začátek dráhy:    km 0,664 v úrovni vjezdového návěstidla žst. Sokolov

Konec dráhy:       km 27,452 státní hranice

Do regionální dráhy jsou v dopravně Svatava zaústěny dvě vlečky.

Provoz na dráze je řízen dispečerem z Oloví dle předpisu SŽDC D1 a D3 a Místního ujednání pro železniční pohraniční přechod Kraslice – Zwotental.

Regionální dráha je jednokolejná s maximální rychlostí 60 km/hod.

Dopravci:

  • GW Train Regio – osobní doprava
  • ČD Cargo –  nákladní doprava Sokolov – Kraslice předměstí
  • Sokolovská uhelná, právní nástupce – nákladní doprava Sokolov – Svatava