Popis dráhy | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Popis dráhy společnosti PDV Railway a.s.

Popis dráhy Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou

Začátek dráhy:  km 0,527 na styku výhybky 36b v žst. Trutnov hl.n.

Konec dráhy:     km 10,258 zarážedlo na konci koleje číslo 1 v nákladišti a zastávce Svoboda nad Úpou

Do regionální dráhy nejsou zaústěny žádné vlečky.

Provoz na dráze je řízen výpravčím žst.Trutnov dle předpisu SŽDC D1.

Regionální dráha je jednokolejná s maximální rychlostí 60 km/hod.

Dopravci:

  • GW Train Regio – osobní doprava
  • ČD Cargo – nákladní doprava