Struktura | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Struktura společnosti PDV Railway a.s.

František Sobotka |

majitel společnosti

Jan Franz |

člen představenstva, výkonný ředitel

Podpora výkonného ředitele

Vedoucí střediska provozování drah

 

Administrativní podpora vedoucího střediska

Provozování dráhy

 

Pracovníci řízení provozu

Provozuschopnost dráhy

 

Stavebně montážní čety