Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

23. 02. 2018

Vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: „Oprava mostů v km 0, 790 a 0, 832 na železniční trati Trutnov hl. n. – Svoboda nad Úpou“

Dokument ke stažení