Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace | PDV-Railway a.s.
200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

01. 11. 2018

„Prohlídky, měření a údržba zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na regionálních drahách provozovaných společností PDV RAILWAY a.s.“

Dokument ke stažení